SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW ONLINE; PRZEZ INTERNET; E-LEARNING

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

- 30%
Realizujemy okresowe szkolenia BHP dla pracodawców oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających kierowania pracownikami, w tym dla mistrzów, brygadzistów i kierowników wydziałów. W ramach szkolenia przekazujemy wiedzę i uczymy praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 4 osób 45,00 PLN
od 5 do 9 osób 43,00 PLN
od 10 do 14 osób 39,00 PLN
od 15 do 29 osób 33,00 PLN
od 30 do 999 osób 31,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych

- 30%
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenia dedykowane są pracownikom firm, urzędów i różnego rodzaju instytucji, którzy wykonują szeroko pojęte prace biurowe. Zakres szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane z higieną i bezpieczeństwem pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

- 30%
Osoby zatrudnione w służbie BHP oraz wykonujące zadania tej służby również powinny przechodzić okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym odświeżyć swoją wiedzę w zakresie oceny zagrożeń w miejscu pracy i metod przeciwdziałania takim zagrożeniom. Szkolenia realizowane są online, a termin ich ważności wynosi pięć lat. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 99,00 PLN
od 6 do 10 osób 90,00 PLN
od 11 do 20 osób 69,00 PLN
od 21 do 30 osób 54,00 PLN
od 31 do 999 osób 49,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie okresowe bhp nauczycieli i pracowników oświaty

- 30%
Dla osób zatrudnionych w oświacie organizujemy internetowe szkolenia okresowe BHP uwzględniające specyfikę zawodu nauczyciela i wynikające z niej zagrożenia. Informujemy o podstawowych zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy, uczymy oceniać zagrożenia i ich ryzyko w miejscu pracy oraz wdrażać środki, które mają takim zagrożeniom przeciwdziałać. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

Szkolenie okresowe bhp pielęgniarek, lekarzy i innego personelu medycznego narażonych na działanie pola EM i szkodliwego promieniowania

- 30%
Szkolenie okresowe bhp online dla pielęgniarek, lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego, zatrudnionych w placówkach medycznych, gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach i pracujących w narażeniu na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych, w tym pola elektromagnetycznego - EM, promieniowania jonizującego i laserowego oraz RTG. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 30,00 PLN
od 6 do 10 osób 28,00 PLN
od 11 do 20 osób 26,00 PLN
od 21 do 30 osób 24,00 PLN
od 31 do 999 osób 20,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników służby zdrowia

Szkolenie okresowe bhp pracowników służby zdrowia

- 30%
Szczególne warunki pracy w służbie zdrowia wymagają realizacji skrupulatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym nauki oceny zagrożeń i metod przeciwdziałania takim zagrożeniom, kształtowania odpowiednich warunków pracy, a także odpowiedniego reagowania na sytuacje wyjątkowe. Oferujemy internetowe szkolenia okresowe BHP dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp sprzedawców i przedstawicieli handlowych

Szkolenie okresowe bhp sprzedawców i przedstawicieli handlowych

- 30%
Wybierz internetowe szkolenie okresowe BHP dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych, kasjerów i innych pracowników handlu, w ramach którego przekazujemy wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym sposobów oceny zagrożeń w miejscu pracy, przeciwdziałania takim zagrożeniom, a także kształtowania bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe bhp pracowników inżynieryjno - technicznych

- 30%
Internetowe szkolenie okresowe BHP dla inżynierów i innych pracowników zakładów inżynieryjno-technicznych to prosty sposób na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Przy okazji szkolenia przekazujemy wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wiedzę na temat oceny zagrożeń i ich usuwania lub ograniczania w miejscu pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników branży informatycznej

Szkolenie okresowe bhp pracowników branży informatycznej

- 30%
Osoby wykonujące pracę przed ekranem monitora, w szczególności informatycy, programiści, administratorzy baz danych, graficy komputerowi czy telemarketerzy, muszą przechodzić okresowe szkolenia BHP. Ważność takiego szkolenia wynosi pięć lat i ma na celu aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy tej grupy pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP

- 30%
Oferujemy kompleksowe szkolenia dla pracodawców, którzy zdecydują się na samodzielne wykonywanie zadań służby BHP w swoim zakładzie pracy. W ramach szkolenia przekazujemy kompleksową wiedzę i uczymy umiejętności praktycznych z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 259,00 PLN
Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

- 30%
Okresowe szkolenie BHP z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pożarom i ograniczaniem skutków ewentualnych pożarów w miejscu pracy. Szkolenie ważne jest bezterminowo i w całości może zostać zrealizowane przez Internet. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 19,00 PLN
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- 30%
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dedykowane są wszystkim pracownikom niezależnie od wykonywanego przez nich zawodu czy zajmowanego stanowiska. Szkolenia tego typu polecane są przede wszystkim osobom pracującym w miejscach lub branżach, w których ryzyko nieszczęśliwego wypadku jest większe. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 19,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp kierowców

Szkolenie okresowe bhp kierowców

- 30%
Z myślą o wszystkich kierowcach, w tym o osobach korzystających z pojazdów służbowych, z pominięciem kierowców ciężarówek i osób przewożących materiały niebezpieczne, przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie okresowe BHP. Szkolenia ważne są przez pięć lat i obejmują podstawowy zakres materiału na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych

Szkolenie okresowe bhp pracowników farmacji i jednostek badawczo-naukowych

- 30%
Z uwagi na szczególne warunki pracy pracowników farmacji i różnego rodzaju jednostek badawczo-naukowych oferujemy specjalistyczne szkolenia BHP dla tej grupy osób. W ramach szkolenia aktualizujemy i uzupełniamy podstawową wiedzę tej grupy pracowników na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ważne jest przez pięć lat. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employers and management

A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employers and management

- 30%
Specjalistyczne szkolenia w języku angielskim dla pracodawców i osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach pracy, urzędach oraz różnego rodzaju instytucjach ? publicznych i niepublicznych to sposób na zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy tej grupy osób na temat zasad BHP w miejscu ich pracy. Termin ważności szkolenia wynosi pięć lat. Czytaj dalej »
od 1 do 4 osób 45,00 PLN
od 5 do 9 osób 43,00 PLN
od 10 do 14 osób 39,00 PLN
od 15 do 29 osób 33,00 PLN
od 30 do 999 osób 31,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

Szkolenie okresowe bhp pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

- 30%
Osobom wykonującym pracę wiążącą się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. barmanom, pracownikom salonów fryzjerskich i kosmetycznych, trenerom fitness czy weterynarzom dedykujemy specjalne, internetowe szkolenia okresowe BHP ważne przez pięć lat. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 24,00 PLN
od 6 do 10 osób 22,00 PLN
od 11 do 20 osób 20,00 PLN
od 21 do 29 osób 18,00 PLN
od 30 do 999 osób 15,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych wizytujących place budowy

- 30%
Dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy, przygotowaliśmy specjalny rodzaj internetowych szkoleń okresowych BHP. W ramach szkolenia uzupełniamy i aktualizujemy podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza pod kątem oceny zagrożeń w miejscu pracy i zapobiegania takim zagrożeniom. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 24,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy

Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wizytujących place budowy

- 30%
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracodawcom i kierownikom wizytującym place budowy stworzyliśmy specjalny rodzaj internetowego szkolenia okresowego BHP. W ramach szkolenia aktualizujemy i uzupełniamy podstawową wiedzę przedsiębiorców i kierowników z zakresu zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wizytowania budów. Czytaj dalej »
od 1 do 999 osób 45,00 PLN
Szkolenia BHP wstepne

Szkolenia BHP wstępne

Wstępne szkolenia bhp przeznaczone dla osób podejmujących zatrudnienie online.
już od

30,00