Pełna oferta

W swojej ofercie,poza szkoleniami wstępnymi i okresowymi,  posiadamy pełną gamę usług w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów ochrony pracy, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych.

W ramach dodatkowych usług proponujemy Państwu m.in.:

  1. W ramach stałej współpracy nadzór i doradztwo BHP i PPOŻ.
  2. Realizujemy jednorazowe zlecenia.
  3. Wykonujemy opracowania np. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków czy ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
  4. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy.
  5. Sporządzanie dla pracodawcy corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
  6. Wykonanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
  7. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  8. Pogotowie BHP 24/7.

oraz inne usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Nasza firma zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP oraz PPOŻ, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów oraz kompetencje pedagogiczne dla wykładowców. Posiadamy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

POZOSTAŁE USŁUGI  BHP i PPOŻ - Cennik:

Nazwa usługi:

Cena:

Analiza i ocena ryzyka zawodowego

od 50 zł

Opracowanie instrukcji ogólnych i  stanowiskowych

od 15 zł

Udział w postępowaniach powypadkowych

od 150 zł

Okresowa analiza stanu BHP

od 100 zł

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

od 50 zł

Pełnienie zadań służby BHP

od 50 zł

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300 zł

Audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania BHP PN-N 18001:2004

Ceny ustalane indywidualnie

Audyt w zakresie bhp

od 200 zł

Sporządzenie planu BIOZ

od 350 zł

Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących

zatrudniania określonych grup zawodowych

od 25 zł

Sporządzanie zarządzeń zgodnych z Kodeksem Pracy oraz  dotyczących posiłków profilaktycznych i napojów

od 20 zł

Określenie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego

od 30 zł

Sporządzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o 
choroby  zawodowe, wypadków przy pracy, szkoleń oraz innych

od 20 zł/rejestr

Oznaczenie procedur, norm,  przydziału i stosowania ŚOI

od 30 zł

Cena uzależniona jest od stopnia zaangażowania czasowego oraz od stopnia złożoności zagadnienia.

Do podanych cen należy doliczyć 23 % podatku VAT.