Szkolenia bhp wstępne online

Już od 30 zł/osoby - również w języku rosyjskim lub ukraińskim

W celu uzyskania pełnych informacji oraz wyboru najdogodniejszej formy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 507022814 lub mailowo poprzez zakładkę Kontakt http://eszkoleniabhp.com/kontakt

Szkoleniom wstępnym bhp podlegają wszystkie nowo zatrudnione osoby przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie takie podzielone jest na dwa etapy:
1) Instruktaż ogólny -  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby bhp, posiadający odpowiednie szkolenie - https://eszkoleniabhp.com/szkolenie/kurs-online-dla-pracodawcow-wykonujacych-zadania-sluzby-bhp
2) Instruktaż stanowiskowy - prowadzi pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy