Szkolenie okresowe bhp kosmetyczek, pracowników salonów kosmetycznych i tatuaży, fryzjerskich i SPA

Wstęp

Szkolenia BHP przez internet dla kosmetyczek, kosmetologów, linergistek, pracowników wykonujących zabiegi pielęgnujące ciało, masaże, manicure, pedicure, osób zatrudnionych w solarium oraz obsługujących urządzenia wykorzystywane w trakcie ww. zabiegów. Kurs bhp on line przeznaczony jest również dla osób zatrudnionych na stanowiskach fryzjerek i fryzjerów, barbierza oraz stylistów fryzur, jak również dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia dla Pracowników salonów kosmetycznych, tatuaży, fryzjerskich i SPA - pracownicy ujęci w § 14 ust.2 pkt. 6 Rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy w salonach kosmetycznych, SPA oraz fryzjerskich, gdzie występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, w tym szkodliwego promieniowania, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w tego typu zakładach pracy.

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.2018 r,poz 917 z późn. zm.)