Edukacja i oświata

Szkolenie okresowe bhp dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

Szkolenie okresowe bhp dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych

- 20%
Szkolenie BHP e-learning dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych, zarówno publicznych i niepublicznych. W zakresie szkolenia bhp uczestnik zaktualizuje wiedzę i zapozna się z najnowszymi przepisami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach, przedszkolach, uczelniach wyższych. Czytaj dalej »
od 1 do 4 osób 89,00 PLN
od 5 do 9 osób 55,00 PLN
od 10 do 14 osób 52,00 PLN
od 15 do 29 osób 48,00 PLN
od 30 do 999 osób 38,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp nauczycieli i pracowników oświaty

Szkolenie okresowe bhp nauczycieli i pracowników oświaty

- 20%
Dla osób zatrudnionych w oświacie organizujemy internetowe szkolenia okresowe BHP uwzględniające specyfikę zawodu nauczyciela i wynikające z niej zagrożenia. Informujemy o podstawowych zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy, uczymy oceniać zagrożenia i ich ryzyko w miejscu pracy oraz wdrażać środki, które mają takim zagrożeniom przeciwdziałać. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 53,00 PLN
od 6 do 10 osób 48,00 PLN
od 11 do 20 osób 45,00 PLN
od 21 do 29 osób 39,00 PLN
od 30 do 999 osób 35,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp nauczycieli w przedszkolach i opiekunów w żłobkach

Szkolenie okresowe bhp nauczycieli w przedszkolach i opiekunów w żłobkach

- 20%
Szkolenie bhp przez internet dedykowane pracownikom realizującym program nauczania w przedszkolach i opiekunom dzieci w żłobkach, uwzględniające specyfikę pracy oraz opieki nad małymi dziećmi, w szerokim ujęciu bezpieczeństwa i higieny samych pracujących jak i podopiecznych. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 53,00 PLN
od 6 do 10 osób 48,00 PLN
od 11 do 20 osób 45,00 PLN
od 21 do 29 osób 39,00 PLN
od 30 do 999 osób 35,00 PLN
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników placówek edukacyjnych

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników placówek edukacyjnych

- 20%
Internetowe szkolenie z I pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświaty, wychowawców, pracowników obsługi i biurowych, opiekunów oraz pozostałego personelu zatrudnionego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, dziennych domach pobytu oraz opieki, ośrodkach szkolno-wychowawczych, akademiach wychowania i ośrodków sportowych. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 89,00 PLN
od 6 do 10 osób 79,00 PLN
od 11 do 20 osób 69,00 PLN
od 21 do 29 osób 59,00 PLN
od 30 do 999 osób 49,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp wykładowców uczelni wyższych

Szkolenie okresowe bhp wykładowców uczelni wyższych

- 20%
Szkolenie bhp online dla wykładowców i pracowników dydaktycznych uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i niepaństwowych. Nasz kurs bhp przez internet zawiera najnowsze informacje dotyczące zasad bhp podczas pracy zdalnej oraz prowadzenia wykładów i zajęć ze studentami w czasie epidemii koronawirusa. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 53,00 PLN
od 6 do 10 osób 48,00 PLN
od 11 do 20 osób 45,00 PLN
od 21 do 29 osób 39,00 PLN
od 30 do 999 osób 35,00 PLN
Szkolenie okresowe bhp trenerów piłki nożnej

Szkolenie okresowe bhp trenerów piłki nożnej

- 20%
Internetowe szkolenia bhp dla trenerów piłki nożnej, zatrudnionych w szkołach podstawowych, średnich, akademiach piłkarskich i klubach sportowych. Czytaj dalej »
od 1 do 5 osób 65,00 PLN
od 6 do 10 osób 60,00 PLN
od 11 do 20 osób 45,00 PLN
od 21 do 29 osób 39,00 PLN
od 30 do 999 osób 35,00 PLN

x