Kontrola PIP

Kontrola Inspekcji Pracy:

Spodziewasz się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - bez obaw.  W ekspresowym tempie:

  • Dostosujemy Państwa firmę do wymagań prawa w zakresie BHP i PPOŻ.
  • Doradzimy w zakresie obowiązujących przepisów i norm
  • Przygotujemy dla Państwa niezbędną dokumentację
  • Niezwłocznie przeszkolimy pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń online http://www.eszkoleniabhp.com/cennik

Poniżej przedstawiamy zakres sprawdzonych rozwiązań w trakcie przygotowywania firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy:
  • Szkolenia wstępne, okresowe, I pomoc i ppoż w formie stacjonarnej na terenie śląska i małopolski

  • Szkolenia okresowe bhp, I pomocy, ppoż - przez internet(online, e learning) na terenie całej Polski - najniższe ceny w kraju

  • Uzupełnienie dokumentacji bhp funkcjonującej w Państwa firmie o elementy niezbędne podczas kontroli - tabela poniżej:

                                                           Nazwa usługi:

Cena:

Analiza i ocena ryzyka zawodowego

od 50 zł

Opracowanie instrukcji ogólnych i  stanowiskowych

od 15 zł

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP

od 50 zł

Pełnienie zadań służby BHP

od 50 zł

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300 zł

Audyt w zakresie bhp

od 200 zł

Sporządzenie planu BIOZ

od 350 zł

Określenie procedur postępowania zgodnych z Kodeksem Pracy dotyczących zatrudniania określonych grup zawodowych

od 25 zł

Sporządzanie zarządzeń zgodnych z Kodeksem Pracy oraz  innymi aktami prawnymi

od 20 zł

Określenie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego

od 30 zł

Sporządzenie rejestrów młodocianych, chorób zawodowych, podejrzeń o  choroby  zawodowe, wypadków przy pracy, szkoleń oraz innych wymaganych przepisami prawa

od 20 zł/rejestr

Oznaczenie procedur, norm,  przydziału i stosowania ŚOI

od 30 zł

Cena uzależniona jest od stopnia zaangażowania czasowego oraz od stopnia złożoności zagadnienia.

Do podanych cen należy doliczyć 23 % podatku VAT.