A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for engineering and technical employees

Wstęp

Online OSH training in English, intended for employees in engineering and technical positions

Zdalne szkolenie bhp online dla inżynierów i techników w języku angielskim, w trakcie którego pracownik zapozna się z wymogami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogów ergonomii na stanowiskach pracy, co jest szczególnie ważne podczas projektowania nowych miejsc pracy oraz wykonywania innych projektów, planów technicznych, projektowaniu środków ochrony, zabezpieczeń przed zagrożeniami. Nasz kurs bhp przez internet przeznaczony jest również dla pracowników w branży IT.

Program szkolenia dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

1.Legal regulations in the field of occupational health and safety:

a) current regulations (including changes), including those concerning:

- rights and obligations of employers and employees in the field of occupational health and safety and liability for violation of health and safety regulations or rules,

- the responsibility of designers, constructors and technologists related to their profession,

- occupational health and safety requirements for buildings and premises of workplaces (including hygiene and sanitary facilities),

- occupational health and safety requirements and ergonomics for machines and other technical devices,

- a system for assessing compliance of products with the requirements of occupational health and safety

- supervision and control of working conditions,

b) problems related to the interpretation of certain provisions

2.Methods of identification, analysis and assessment of hazards with factors harmful to health, burdensome and dangerous occurring in work processes, as well as risk assessment related to these hazards

3. Shaping working conditions in accordance with the requirements of occupational safety and ergonomics, including methods of eliminating or limiting the impact of harmful, burdensome and dangerous factors on employees (e.g. through appropriate design, technological and organizational solutions)

4. Modern technical and organizational solutions influencing the improvement of occupational health and safety conditions (in particular ventilation and air conditioning devices, safety devices, personal protective equipment)

5. Exercises concerning the consideration of health and safety requirements and ergonomics in design

6. Rules of conduct in the event of an accident at work and in emergency situations (e.g. fire, breakdown), including the rules of first aid in the event of an accident

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp z późn zm., Ustawa Kodeks pracy.