Szkolenia okresowe bhp dla personelu medycznego

Data dodania 2021-03-06 19:45:32
Szkolenia okresowe bhp dla personelu medycznego

Personel medyczny codziennie narażony jest na wiele różnych zagrożeń, wynikających z zajmowanych stanowisk pracy. To nie tylko ekspozycja na różne choroby zakaźne czy promieniowanie, ale też potencjalne ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych. Dlatego też tak ważne jest, by członkowie personelu medycznego przechodzili cykliczne okresowe szkolenie BHP, dzięki któremu będą mieli uaktualniane informacje dotyczące ich uprawnień, obowiązków, organizacją swojej pracy, a także potencjalnych niebezpieczeństw, z jakimi muszą się borykać.

Jak często osoby zatrudnione w placówkach medycznych powinny przechodzić odpowiednie kursy? Co dokładnie takie szkolenie powinno obejmować? A w końcu – kto podlega obowiązkowi okresowego dokształcania się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Personel medyczny i BHP – kto powinien uczestniczyć w kursie?

Cykliczne szkolenia BHP w placówkach opieki zdrowotnej dotyczą wszystkich pracowników – technicznych, kierowniczych, jak i porządkowych. Obowiązkowo musi przez nie przejść też personel medyczny, którego członków, czyli m.in.:
•    lekarzy,
•    pielęgniarki,
•    asystentów pielęgniarskich,
•    pomocników stomatologów,
•    sanitariuszy szpitalnych,
zalicza się do pracowników o podwyższonym stopniu ryzyka zawodowego. Tym samym okresowe kursy powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na pięć lat. Kategoria członka personelu medycznego może jednak ulec zmianie, w zależności od indywidualnej oceny stopnia zagrożenia na wybranym stanowisku. Za tę ewaluację odpowiedzialny jest pracodawca i to on musi dookreślić, czy np. lekarz ratownictwa medycznego jest obarczony takim samym ryzykiem, co ten przebywający na oddziale.
W większości przypadków jednak personel medyczny zalicza się do tej jednej kategorii pracowników, stąd też prowadzenie szkoleń przebiega sprawniej, a sama organizacja jest dużo bardziej ekonomiczna.

Co obejmują kursy BHP dla pracowników służby zdrowia?

Do podstawowych zagadnień należą przede wszystkim wszelkie uprawnienia i obowiązki pracowników względem pracodawców, a także podstawowe zasady zachowania norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby uczestniczące w szkoleniu, niezależnie, czy jest ono prowadzone w formie e-learningu, czy stacjonarnie, mogą również zapoznać się z typowymi dla danego stanowiska wypadkami przy pracy, a także związanymi z nimi uprawnieniami, jeśli jest się stroną poszkodowaną.

W praktyce lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki mogą nabyć lub odświeżyć wiedzę, dotyczącą zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych (jak np. oddziaływanie pola elektromagnetycznego), które występują na wybranych dla każdego zawodu stanowiskach. Będą mogli również zaczerpnąć wiedzy dotyczącej odpowiedniego przygotowania swojego miejsca pracy, aby uniknąć typowych i potencjalnych problemów w jego organizacji, za to z uwzględnieniem zasad ergonomii.
Jak w każdym module szkoleń z zakresu BHP, tak samo i personel medyczny musi zapoznać się z przepisami, które obowiązują w przypadku sytuacji zagrożenia życia, czyli np. pożaru. Jest to niezbędny element, który pomaga nabyć odpowiednie umiejętności i wiedzę potrzebną w momentach kryzysowych.

Jaką formę powinny mieć szkolenia BHP dla personelu medycznego?

To, jak powinny wyglądać takie kursy, nie jest sprecyzowane. Najwygodniejszą formą obecnie są szkolenia okresowe przez Internet – pozwalają oszczędzić czas i pieniądze, a także są zazwyczaj dużo tańsze niż organizacja klasycznych wykładów i nie wymagają wygospodarowania sali.
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które są zindywidualizowane pod każdą funkcję i stanowisko pracy. Dzięki temu każdy członek personelu medycznego nabywa rzetelną wiedzę dotyczącą uprawnień, obowiązków i warunków panujących w jego miejscu pracy.