Według Kodeksu Pracy zapewnienie szkoleń bhp to obowiązek pracodawcy

Data dodania 2018-10-10 08:55:06
Według Kodeksu Pracy zapewnienie szkoleń bhp to obowiązek pracodawcy

Bezpieczeństwo pracy jest jednym z priorytetowych obowiązków każdego pracodawcy. Nie polega ono jednak jedynie na zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych i sanitarnych, choć i o tym mówi Kodeks Pracy. Równie ważne jest bowiem posiadanie przez pracowników odpowiedniej wiedzy dotyczącej sprawowanych przez nich funkcji. Stąd też każda zatrudniona osoba powinna przechodzić nie tylko szkolenia wstępne, ale również specjalistyczne instruktaże oraz okresowe kursy BHP.

Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z o wiele wyższym ryzykiem zagrożenia zdrowia i życia osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy, a także możliwością nałożenia kar na zatrudniającego, które mogą być wyjątkowo dotkliwe.

Szkolenia wstępne – co należy wiedzieć

Pierwsze, o czym należy wspomnieć, to fakt, że każdy nowozatrudniony pracownik (w tym też studenci i uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni na praktykę) powinien przejść przez odpowiednie szkolenie wstępne, podzielone na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy (dotyczący konkretnego stanowiska pracy).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkoleń bhp określa również, kto dokładnie podlega szkoleniom związanym z konkretnym stanowiskiem. Przez taki instruktaż powinni przejść robotnicy, jak i osoby zatrudniane na inne stanowiska, których warunki pracy mogą narażać na uszczerbek zdrowia. Temu samemu obowiązkowi podlegają też zatrudnieni już pracownicy, którzy obejmują inną funkcję niż dotychczas, a także uczniowie szkół zawodowych i studenci przyjmowani na praktyki. Należy pamiętać również, że w przypadku, gdy osoba zatrudniona jest na kilku stanowiskach, powinna przejść przez odpowiedni instruktaż stanowiskowy dla każdego z nich.

Zaznaczmy również, że jeśli zmieniają się warunki techniczne lub organizacyjne, związane z realizacją określonej funkcji w danym zakładzie, również konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia BHP.

Kto i jak przeprowadza tego typu szkolenia?

Według Rozporządzenia organizatorem kursu może być pracodawca lub wyznaczona przez niego instytucja, mająca uprawnienia do ich organizacji. Zaznaczmy, że zatrudniający również powinni przejść przez stosowne szkolenie BHP, przeprowadzane przez firmy o odpowiednich kompetencjach. Zauważmy przy tym, że pracodawcy nie muszą osobiście prowadzić takich kursów, a jedynie wyznaczają zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników o odpowiednim zasobie wiedzy i umiejętnościach do ich prowadzenia.

Współcześnie jednak, ze względu na atrakcyjne ceny, jak i wygodę, wybiera się zewnętrzne podmioty do przeprowadzenia takich szkoleń. Coraz większą popularnością cieszą się kursy BHP online . Prawo bowiem dopuszcza możliwość skorzystania ze środków teleinformatycznych do przeszkolenia pracowników. Jest to o tyle wygodne, że osoby zatrudnione w firmie mogą przejść przez kurs w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki e-learningowi prowadzenie szkoleń  okresowych staje się o wiele łatwiejsze – tym samym, wypełnienie prawnego obowiązku przez pracodawców.

Szkolenia okresowe – podstawowe informacje

Drugim rodzajem są okresowe szkolenia BHP, które aktualizują stan wiedzy pracodawców i pracowników w tej dziedzinie. Są one szczególnie ważne, jeśli w danym zakładzie wprowadza się nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Pozwalają bowiem zaznajomić się z nowymi mechanizmami, których efektywne wykorzystanie może znacząco przełożyć się na poziom bezpieczeństwa osób przebywających w danym zakładzie.

Tego rodzaju kursy odbywają zarówno pracodawcy, jak i osoby zatrudnione w ich firmach (nie tylko robotnicy, ale także pracownicy techniczni, biurowi, służb bezpieczeństwa i wszyscy pozostali, których charakter pracy wiąże się z możliwością odniesienia uszczerbku na zdrowiu albo też odpowiedzialnością z zakresu BHP).