Obowiązki pracodawców i kierowników w zakresie BHP

Data dodania 2018-11-03 22:09:28
Obowiązki pracodawców i kierowników w zakresie BHP

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z szeregiem obowiązków oraz większą odpowiedzialnością, ale także z zapewnieniem pracownikom odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy zgodnych z obowiązującym prawem w tym zakresie. Z tego względu kadra kierownicza musi poddawać się okresowym szkoleniom BHP doskonale uzupełniającym potrzebną wiedzę z uwzględnieniem najnowszych przepisów, które ulegają licznym zmianom.

Do najważniejszych zadań pracodawców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy, zaliczyć można:

  • właściwe organizowanie stanowisk pracy – osoba zatrudniająca pracowników jest zobowiązana przygotować optymalne stanowisko pracy. Powinno ono posiadać odpowiednią powierzchnię, mieć zachowane odpowiednie odległości, zostać wyposażone w odpowiednie narzędzia i spełniać standardy ergonomiczności – to z pewnością wymaga obszernej wiedzy;
  • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej – oznacza to, że na barkach kierownika spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej przez podwładnych;
  • odpowiednia organizacja i prowadzenie prac – w tym niezwykle ważnym punkcie chodzi o odpowiedzialność pracodawcy za rozplanowanie wykonywanych przez pracowników czynności oraz nadzór nad ich przebiegiem. Przełożony musi przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia i zastosować środki zabezpieczające chroniące zdrowie wykonawców;
  • troska o higieniczny i bezpieczny stan pomieszczeń oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej – oprócz zapewnienia właściwych warunków pracy, kierownik powinien cały czas czuwać nad stanem lokalu oraz niezbędnego wyposażenia technicznego;
  • egzekwowanie przestrzegania wszystkich przepisów i norm przez pracowników – za wszelkie naruszenia zasad BHP przez podwładnych odpowiedzialność ponosi szef;
  • zapewnienie przeprowadzenia zaleceń lekarza sprawującego opiekę nad zatrudnionym personelem – zalecenia profilaktyczne wskazane przez specjalistę od medycyny pracy muszą być respektowane i nadzorowane przez przełożonego firmy.

Fachowe szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców

Nasz serwis oferuje kursy BHP online dedykowane wszystkim osobom pełniącym funkcję kierowniczą w przedsiębiorstwach, urzędach, placówkach oświatowych spółkach i wszelkiego rodzaju mniejszych lub większych firmach. Główne cele e-learningowego szkolenia BHP dla pracodawców to zdobycie wiedzy i rozwijanie umiejętności w kwestii:

  • zapewnienia higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy,
  • zdolności obiektywnej oceny zagrożeń w przebiegu wykonywanych obowiązków przez podwładnych,
  • ochrony pracowników przed ewentualnymi niebezpieczeństwami podczas pobytu w firmie.

Wykonanie okresowego szkolenia BHP przez Internet to łatwy, szybki i tani sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy – bez wychodzenia z domu i tracenia czasu na dojazdy. Wybierając naszą platformę, otrzymujesz pełen dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów, z których możesz korzystać, kiedy tylko masz czas i ochotę. Po przyswojeniu wiedzy w nich zawartej przystąpisz do krótkiego testu BHP online – w przypadku pozytywnego wyniku otrzymasz certyfikat wygenerowany automatycznie na Twoim koncie – to wszystko! Tego rodzaju szkolenie BHP powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców do skorzystania z usług naszej profesjonalnej platformy e-learningowej – codziennie udowadniamy, że kursy BHP przez Internet to wygodne i nowoczesne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Żyjemy w czasach digitalowych, co warto wykorzystać w swoim życiu zawodowym i maksymalnie zoptymalizować konieczne do zrealizowania czynności, takie jak szkolenie BHP.