Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Data dodania 2018-10-10 15:54:58
Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawcy mają obowiązek odbywać i organizować dla swoich pracowników cykliczne kursy z zakresu BHP. Nie jest to jednak jednolity termin dla wszystkich branż – przepisy bowiem wskazują różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami w zależności od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Dlaczego należy prowadzić szkolenia okresowe? Nie tylko przez wzgląd na to, że jest to obowiązek zapisany w prawie, a jego niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami natury prawnej (nałożenie kar finansowych, a przy uporczywym uchylaniu się od niego – nawet pozbawienia wolności). Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Dzięki nim pracownicy mają możliwość poznać zmieniające się przepisy i systemy zabezpieczające. Dlatego też wraz z przekształceniami prawnymi, jak i technicznymi w samym zakładzie pracy, należy prowadzić odpowiednie szkolenia w celu aktualizacji stanu wiedzy wszystkich pracujących w firmie.

Jak często więc należy prowadzić takie kursy?

Terminy prowadzenia szkoleń BHP

Jak stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., raz w roku powinien odbywać się szkolenie dla robotników, których funkcje wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Z kolei pozostałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, powinny przejść przez taki cykl wykładów co 3 lata. Należy również pamiętać, że nie bez znaczenia jest termin pierwszego odbytego szkolenia okresowego – w przypadku robotników okres ten jest nie dłuższy niż 12 miesięcy od zatrudnienia na danym stanowisku. Co ważne – odbywa się ono w formie instruktażu i trwa minimum 8 godzin lekcyjnych.

Inaczej to wygląda w przypadku pozostałych stanowisk. I tak na przykład:

 • pracodawcy,
 • kadra kierownicza (w tym kierownicy, mistrzowie i brygadziści),
 • inżynierowie i pracownicy techniczni ,
 • technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • pracownicy służb BHP i osoby wykonujące zadania z tego zakresu,
 • osoby zatrudnione na stanowiskach, na których są narażone na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia,
 • pracownicy, których funkcje związane są z odpowiedzialnością w zakresie BHP,
 • pracownicy służby zdrowia: pielęgniarki, lekarze, stomatolodzy i pozostały personel medyczny,
 • sprzedawcy, kasjerzy i przedstawiciele handlowi
 • lekarze weterynarii
 • nauczyciele

powinni odbywać odpowiednie szkolenia nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami pierwszy kurs powinni odbyć się nie później niż do 6 miesięcy od podjęcia pracy, natomiast pozostali pracownicy do 12 miesięcy. W przypadku tych grup pracowników wystarczą seminaria, kurs lub kierowane samokształcenie, tzw. e-learning.

W obu przypadkach natomiast osoba zatrudniona powinna wypełnić odpowiednie testy, na podstawie których (jeśli zostały pomyślnie zdane) zaliczyła całe szkolenie, a pracodawca i uczestnik szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu w dziedzinie bhp.

Czy kursy powinny odbywać się stacjonarnie?

Dla wielu przedsiębiorców tradycyjna forma szkoleń była nie lada utrapieniem. Najpierw należało zgromadzić odpowiednią ilość pracowników, by zorganizować wykład i egzamin. Z drugiej strony trzeba było wygospodarować przestrzeń, w której całe spotkanie by się odbywało. Ponadto – pracownicy nie wykonywali w tym czasie swoich obowiązków.

Teraz jednak, dzięki internetowym szkoleniom, dokładniej mówiąc – rozwiązaniu, jakim jest e-learning, kurs może odbyć się w dowolnym miejscu i czasie. Każdy pracownik może nawet z własnego komputera zalogować się do systemu i odbyć szkolenie BHP online, nabywając wiedzę dotyczącą nie tylko przepisów ogólnych, ale też np. ochrony przeciwpożarowej, a następnie wypełnić test w komfortowych warunkach.

Rozwiązanie to pozwala nie tylko wygenerować oszczędności (cena jest dużo niższa niż w przypadku organizacji spotkania ze specjalistą w sali), ale również cieszy się wysoką skutecznością, o czym świadczą opinie osób, pracodawców i pracowników, którzy korzystali z tego systemu. Tym samym, dzięki e-learningowi, szkolenia okresowe stały się dużo tańsze i łatwiejsze w przeprowadzaniu.