Czy e-learning to dopuszczalna forma szkoleń BHP?

Data dodania 2019-01-22 21:44:34
Czy e-learning to dopuszczalna forma szkoleń BHP?

Według Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, obowiązkiem pracodawcy jest systematyczne prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracownika jest natomiast przestrzeganie tych przepisów i zasad. W związku z tym potrzebne jest odpowiednie przygotowanie z obu stron do przeprowadzenia szkolenia BHP. Istnieje sposób na ułatwienie i umilenie nauki zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdy, kto kiedykolwiek podejmował pracę, zapewne przechodził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z doświadczenia wiadomo, że na wszystkich tego typu kursach wiedza jest ta sama, jednak przedstawiana w inny sposób. Istotą jest zrozumienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, która wpływa na komfort zarówno samego pracownika, jak i współpracowników oraz pracodawcy.

E-learning w świetle prawa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy rozróżnia kilka typów nauki tych zasad, z której wyróżniliśmy samokształcenie kierowane, pozwalające na pozyskanie wiedzy z materiałów dostarczonych przez organizatora szkolenia poprzez zastosowanie poczty elektronicznej czy Internetu. Samokształceniem kierowanym można zatem nazwać e-learning, będącym alternatywą standardowych szkoleń BHP, które odbywają się w zakładzie pracy.

 

Szkolenie BHP przez Internet mogą przejść:
- pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
- pracownicy inżynieryjno-techniczny,
- pracownicy administracyjno-biurowi,
- pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby, ale nie tylko.

Nie mogą uczestniczyć w nim pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – w tej kwestii pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie w formie instruktażu, przewidziane dla tej grupy stanowisk pracy.

Kurs BHP przez Internet – szybciej i skuteczniej?

Niektórzy twierdzą, że zorganizowanie i efektywne przeprowadzenie szkolenia BHP leży tylko po stronie pracodawcy, a pracownicy odbywają je „z przymusu”. Rzeczywistość jest jednak inna – za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować wobec pracownika karę upomnienia, nagany, a nawet karę pieniężną. Zaangażowanie powinno być zatem wykazywane z dwóch stron. Nie można stwierdzić, że szkolenia BHP online są łatwiejsze, ponieważ zawierają ten sam zakres materiału, który miałby być przerabiany stacjonarnie. Zdecydowanie jednak jest to szybsza i bardziej komfortowa forma nauki, która przekłada się na efektywność szkolenia.

BHP w formie e-learningu w domu

Zaletą e-learningu jest możliwość całkowitego skupienia się na danym zagadnieniu, nauki w komfortowych i      sprzyjających warunkach, a także samodyscyplina w przerobieniu całego materiału. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i w dogodnym dla siebie miejscu.

Warto pamiętać, że ukończenie kursu i rozwiązanie testów BHP to nie tylko wymagany przez prawo dokument – ale specjalistyczne przeszkolenie, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. E-learning pozwoli na przerobienie materiału w komfortowych warunkach domowych i skuteczne rozwiązanie testu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Motywacją do samodzielnej, efektywnej nauki przez Internet powinna być świadomość, że znajomość i wykorzystanie nauki w rzeczywistości będzie nieocenioną wartością, która może uchronić zdrowie i uratować życie własne oraz drugiego człowieka.